Arktinen ekosysteemi

Arktisen osaamisen ja tutkimuksen yhteisö

Rovaniemen seudulle on muodostunut laaja arktisen osaamisen ja tutkimuksen yhteisö sekä monipuolinen arktista olosuhdeosaamista ylläpitävä toimijaverkosto. 

Arktis tarkoittaa maailman pohjoisnapaa ympäröiviä alueita. Arktinen alue voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Alue voidaan määritellä esimerkiksi ikiroudan, lämpötilan, metsänrajan, merijään ja erilaisten poliittisten sopimusten mukaan.

Maantieteellisesti arktista aluetta rajaa pohjoinen napapiiri (66° 33’N), mutta kylmyys ja valon määrän suuri vaihtelu ovat arktisen alueen luonnon tuntomerkkejä. 

 Alueella asuvat ihmiset, eläimet ja kasvit ovat sopeutuneet tavalla tai toisella kylmään. Laskutavasta riippuen arktisella alueella asuu koko maailmassa vain 3,5 miljoonaa asukasta, mutta vielä hyödyntämättömistä öljy- ja kaasuvaroista alueelle sijoittuu keskeinen osa.

Lisätietoa: https://www.arcticcentre.org/FI/arktinenalue 

Arktisten alueiden kasvava merkitys

Pohjoisten alueiden merkitys on kasvanut kuluneella vuosikymmenellä voimakkaasti. Arktinen alue on muuttumassa voimakkaasti ilmastonmuutoksen vuoksi. Ikiroudan ja pohjoisten jääalueiden sulaminen ovat suuri uhka koko maapallolle. 

Ilmastonmuutos avaa kuitenkin mahdollisuudet alueen valtavien luonnonvarojen entistä suuremmalle hyödyntämiselle. Pohjoisten jääalueiden sulaminen avaa uusia meriyhteyksiä Aasian ja Euroopan välille.

Valtioiden välistä yhteistyötä alueella johtaa Arktinen neuvosto. Sen syntyjuuret ovat arktisten valtioiden ympäristöministereiden kokouksessa, joka pidettiin Rovaniemellä vuonna 1991. Kokouksessa määriteltiin arktista ympäristöä koskevat yhteistyön muodot. Tämä ns. Rovaniemi-prosessi oli pohja Arktisen neuvoston perustamiselle. 

Arktisessa strategiassa Suomi määritellään kokonaan arktiseksi maaksi. Arktisen neuvoston käyttämässä rajauksessa arktisen alueen etelärajana on Lapin maakuntaraja.

Rovaniemi – arktisen osaamisen koti

Lapin maakuntakeskus Rovaniemi on kansainvälinen matkailu- ja yliopistokaupunki. Se on alueensa kaupan, hallinnon ja koulutuksen keskus sekä urheilu- ja kulttuurikaupunki. 

Kaupunkiimme on rakentunut hyvän sijaintinsa ja osaamiskeskittymän ansiosta merkittävä arktinen ekosysteemi.

Arktinen keskus

Arktinen keskus on monitieteisen arktisen tutkimuksen ja tiedonvälityksen kansainvälinen keskus. Arktinen keskus sijaitsee Arktikum-talossa Ounasjoen rannalla. Arktikumissa sijaitsee myös Arktisen keskuksen tiedekeskus ja Lapin maakuntamuseo.

Lisätietoa: https://www.arcticcentre.org/FI/tietoa