Ajankohtaista

Luo uutta ja ratkaise ongelmia luontoa ja ihmistä kunnioittaen – arktisen tyylikkäästi

Pohjoisen ääriolosuhteissa esineen on pitänyt olla sekä käytännöllinen ja niukkoja luonnonvaroja säästävä. Sellainen esine on ollut ihmisen silmään myös kaunis: kaikki tarvittava mitään tuhlaamatta. Tänään arktinen muotoilu on kattava muotoilufilosofia ja työkalu, jolla luot kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisia tuotteita, palveluja ja strategioita.

 

ARCTIC DESIGN CAPITAL -PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN

Keväällä 2021 käynnistetyllä kehittämisprojektilla oli kaksi päätavoitetta. Toisaalta jalostaa alueen TKI- ja innovaatiopalveluita, jolloin kehitetään Rovaniemen kaupungin elinkeinopalveluita perinteisestä yritysneuvonnasta aktiiviseksi innovaatiopalvelujen tarjoajaksi ja välittäjäksi. Toinen päätavoite oli tuottaa uusia vientipalveluita sekä luoda kansainvälistä verkostoa hyödyntävä Arctic Design Capital –palvelumalli.

Kehittämisprojektin toteutusaikataulu oli 01.02.2021 – 30.06.2023. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat 399.903 euroa.Kehittämishankkeelle myönnettiin vuoden 2021 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 319 922 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista oli yhteensä enintään 80.00%.  Hankekoodi: A76781. Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Kehittämishanketta hallinnoi Business Rovaniemi, projektipäällikkönä toimi muotoilupäällikkö KTM Taina Torvela.   Projektikoordinaattorina aloitti 1.5.2021 Juhani Sallanmaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi dekaani, palvelumuotoilun professori Satu Miettinen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

Kehittämishankkeen konkreettisena tavoitteena oli luoda aktivoivampi kehittämis- ja innovaatioalusta sekä moderni kehittämiskulttuuri osana uudistuvaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa kaupungin kasvuohjelman toteuttamiseksi. Sen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-sektoria hyödyntämään alueen muotoilu- ja innovaatio-osaamista ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä sekä vahvistetaan yrityksille tarjottavien palvelujen tasoa. Kehittämistyö toteutettiin aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen yrittäjien kanssa.

KILPAILUKYKYÄ EDISTÄVÄT UUDET YRITYSPALVELUT VALMISTUIVAT

Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet on saavutettu ja toimenpiteet onnistuneesti suoritettu. Kahden vuoden kehittämishankkeella on luotu merkitykselliset ympärivuotiset sisällöt Arctic Design Capital -tavaramerkille, jonka tehtävänä on edistää kestävän kehityksen toimintamallien käyttöönottoa sekä auttaa toimijoita puhtaassa siirtymässä. Arctic Design Capital on luo konkreettista sisältöä Arktinen pääkaupunki -kaupunkistrategialle. 

Loppuraportti löytyy täältä

Uutuusarvo: Hankkeen aikana luodut uudet palvelu- ja tapahtumakonseptit ovat pilotoitu ja ajettu sisään siten, että niiden avulla kaupungin yrityspalvelut eli Business Rovaniemi kykenee palvelemaan TKI-toimissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisvaiheessa olevia yrityksiä entistä paremmin. Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.

 • yrityspalvelukonseptit 2 kpl: Ponnahus -Innovaatiopalvelu sekä Arctic Design -vientipalvelu
 • edellisiä tukevat säännöllisesti tuotettavat tapahtumakonseptit 4 kpl (Liikahus, Export Sessions, Creative North Sessions ja Sustainable Arctic Design) sekä 
 • kansainvälisen Global Design Talks -sarjan työstäminen ja pilotointi Eurooppa tasoisena 2022 ja 2023
 • International Arctic Design Award -muotoilukilpailukonsepti kestävän kehityksen prosesseja tukevaksi

Hankkeen aikana toteutettiin Rovaniemen kaupungin ensimmäinen yrityspalvelukonsepti Ponnahus, jossa integroitiin alueen innovaatioekosystemmin toimijoiden palveluja yhtenäiseksi palvelupoluksi helpommaksi yritysasiakkaiden hyödynnettäväksi. Ponnahus on toiminut inspiraatiolähteena muille alueille jalostaa innovaatioiden kehittämistä alueella.  Osana prosessia palvelullistettiin kaupungin ovat palveluympäristöt osaksi yrityksille tarjottavia testausympäristöjä

 

Jatkokehitystarpeet

1. Arctic Design pohjoisen vientitoimenpiteiden kärkiteemaksi kasvua ja kansainvälistymistä edistämään (Birgitte Kankaro 4.5.2023, Jyrki Oksanen 30.5.2023, Risto Lustila 29.5.2023). Arctic Design –vientikonsepti edistää kestävästi tuotettujen tuotteiden ja palveluiden vientiä sekä luo vastuullista maakuntakuvaa. Mallin esittely House of Lapland Business -sektorin työryhmälle 19.6.2023. HOL kehittämishanke on käynnistymässä syksyllä 2023. Business Rovaniemi valmistelee tältä osin pilotoitavaa jatkohanketta syksyksi 2023: työnimi Arctic kasvu- ja vientikiihdyttämö. 

2. International Arctic Design Award arktisen alueen muotoilukilpailuksi

  Jatkoneuvottelut käynnistetty Lapin Liiton kanssa, Mika Riipi ja Päivi Ekdahl 6.6.2023. Vihreää siirtymävaihetta edistävä muotoilukilpailun jatkokehittäminen, pilotointi ja lanseeraus on mahdollisuus hankkeistaa jo vuosille 2024-2025. Kokonaiskustannusarvio noin 450.000 euroa.

  3. Ympärivuotinen Arctic Design Year –ohjelmasisällön, jossa kestävää kehittämistä tukevat palvelut keskiössä,  toteuttaminen edellyttää toimivaa Business Rovaniemen yrityspalveluiden resurssointia ja pitkäjänteistä toteuttamista.

  4. Arctic Design Capital tavaramerkin omistajuus ja jatkokehittäminen.  Esitykset Ulla-Kirsikka Vainio ja Susanna Junttila, 13.6.2023

  Ohjausryhmän yhteinen julkilausuma 21.06.2023:

   

  ”Arctic Design Capital-palvelukokonaisuus tulisi vakiinnuttaa pitkäjänteiseksi osaksi kaupungin elinvoimapalveluita kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kehittämishankkeessa työstetty Arctic Design Capital-palvelumalli pitää sisällään alueen elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta välttämättömiä ja oikean tasoisia palvelukonsepteja, joilla edistetään yrityksiä hyödyntämään kestävän kehityksen menetelmiä kasvussa ja kansainvälistymisessä.

  Ohjausryhmänä esitämme yksimielisesti Rovaniemen kaupungin elinvoimatoimialalle, että se varmistaa sen, että Arctic Design Capital –yrityspalvelut tulevat pysyväksi osaksi Business Rovaniemen tarjontaa ja että sillä on riittävät erikoistuneet resurssit hoitaa ko. palvelutehtävä huomioimalla ko. sisällöt kaupungin kasvuohjelman ytimessä. Jatkuvuus on onnistumisen edellytys!”

   

  Rovaniemellä 21.6.2023

  Ohjausryhmä 

  Satu Miettinen, dekaani, Lapin yliopisto, puheenjohtaja

  Raimo Pyyny, kehittämispäällikkö, Lapin Ammattikorkeakoulu

  Heikki Hepoaho, tiedekeskuksen päällikkö, Metsähallitus

  Heikki Koivurova, toimitusjohtaja, Total Design Oy

  Risto Lustila, palvelupäällikkö, Business Finland

  Rauno Posio, projektipäällikkö, LME

  Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, Rovaniemen Kaupunki

  Eija Lange, yrityskehittäjä, Business Rovaniemi / Rovaniemen kaupunki