Arctic Design Capital -palvelukokonaisuus valmistui yli 100 yrityksen yhteisvoimin  

Arktinen pääkaupunki -brändin palvelusisällöt ovat nyt yrittäjäkentän ja kaupungin hyödynnettävissä  Rovaniemen kaupungin elinvoima- ja yrityspalvelut eli Business Rovaniemi on työstänyt kaksi vuotta kestäneessä kehitysprosessissa uusia yrityspalveluita alueen innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen vahvistamiseksi. Kehittämistyössä on muotoiltu pääsisällöt Arctic Design Capital kokonaisuuteen yhteistyössä yli 100 yrityksen sekä yhteistyöverkoston kanssa.  Tavoitteena on ollut kaupunkistrategian mukaisesti luoda kansainvälistä kilpailukykyä erilaistavasta […]

Arktinen pääkaupunki -brändin palvelusisällöt ovat nyt yrittäjäkentän ja kaupungin hyödynnettävissä 

Rovaniemen kaupungin elinvoima- ja yrityspalvelut eli Business Rovaniemi on työstänyt kaksi vuotta kestäneessä kehitysprosessissa uusia yrityspalveluita alueen innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen vahvistamiseksi. Kehittämistyössä on muotoiltu pääsisällöt Arctic Design Capital kokonaisuuteen yhteistyössä yli 100 yrityksen sekä yhteistyöverkoston kanssa.  Tavoitteena on ollut kaupunkistrategian mukaisesti luoda kansainvälistä kilpailukykyä erilaistavasta arktisesta osaamisesta ja muotoilusta sekä edistää kestävän kehityksen toimintamallien sisäänajoa. Kehittämistyön myötä kaupunki investoi uusiin palvelusisältöihin noin 390.000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja valtion osuus oli 80 % eli 312.000 €.

Kehitysprosessin aikana luotiin Arktisen muotoilun -palvelumalli, Arctic Design Year –palvelukokonaisuus työpajatyöskentelynä yrittäjien kanssa. Kehittämistyössä oli mukana kaikkiaan yli 100 yritystä ja yli 280 yrittäjää sekä yli 110 asiantuntijaa. Kehittämisprojekti toteutettiin ajalla 01.02.2021 – 30.06.2023.

Kuvateksti: Kehitysprosessin aikana luotiin Arktisen muotoilun -toimintamalli, Arctic Design Year –palvelukokonaisuus.

 

Arctic Design Capital kehittämistyössä luodut uudet palvelu- ja tapahtumakonseptit pilotoitiin ja ajettiin sisään   osaksi kaupungin yrityspalveluita. Työn tuloksena Business Rovaniemi kykenee palvelemaan TKI-toimissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisvaiheessa olevia yrityksiä entistä paremmin.  Hankkeen aikana toteutettiin Rovaniemen kaupungin ensimmäinen yrityspalvelukonsepti Ponnahus, jossa integroitiin alueen innovaatioekosystemmin toimijoiden palveluja yhtenäiseksi palvelupoluksi helpommaksi yritysasiakkaiden hyödynnettäväksi.  Osana prosessia palvelullistettiin kaupungin omat palveluympäristöt osaksi yrityksille tarjottavia testausympäristöjä

Kestävää kehitystyötä tukevat päättyneen kehittämistyön tulokset ovat:

  • uudet yrityspalvelukonseptit 2 kpl: Ponnahus -TKI- ja Innovaatiopalvelu sekä Arctic Design -vientipalvelu
  • edellisiä tukevat uudet pilotoidut tapahtumakonseptit 4 kpl (Liikahus, Export Sessions, Creative North Sessions, Sustainable Arctic Design) 
  • kansainvälisen Global Design Talks -sarjan työstäminen ja pilotointi Eurooppa tasoisena 2022 ja 2023
  • uusi International Arctic Design Award -muotoilukilpailukonsepti kestävän kehityksen prosesseja tukevaksi

 

– Kehittämistyömme onnistumisen edellytyksenä on ollut hyvä verkostoyhteistyö alueen toimijoiden ja yrittäjien kanssa. Käynnistimme kehittämis- ja muotoilutyön ympäristö- ja kilpailija-analyysillä ja benchmarkkauksella, jossa kokosimme merkityksellisiä kehittämisideoita Rovaniemen kaupungin verrokkikaupungeista. Kansainvälisiltä benchmarkkausmatkoilta ja testauksissa saimme lisämausteita ja vahvistusta uusiin sisältöihin. Pitkäjänteinen erikoistuminen ja panostukset arktiseen osaamiseen luo Rovaniemelle merkittävän kilpailukykypotentiaalin, joka tulisi huomioida tulevassa kasvuohjelmassa ja osaajarekrytoinneissa,  iloitsee kehitystyötä johtanut muotoilupäällikkö KTM Taina Torvela  Business Rovaniemeltä.

 

Tyytyväinen ohjausryhmä painottaa pitkäjänteistä panostusta

Asiantuntijoista koostunut kehittämishankkeen ohjausryhmä on kahden vuoden hanketyön tuloksiin erittäin tyytyväinen. Hankesuunnitelman mukaiset sisällöt on onnistuneesti työstetty valmiiksi ja alueen toimijoita on osallistettu prosessiin aktiivisesti. 

Hankkeen ohjausryhmä päätti osoittaa yhteisen julkilausuman kaupungin päätöksentekijöille:

Arctic Design Capital-palvelukokonaisuus tulisi vakiinnuttaa pitkäjänteiseksi osaksi kaupungin elinvoimapalveluita kilpailukyvyn vahvistumiseksi. Kehittämishankkeessa työstetty Arctic Design Capital-palvelumalli pitää sisällään alueen elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta välttämättömiä ja oikeantasoisia palvelukonsepteja, joilla edistetään yrityksiä hyödyntämään kestävän kehityksen menetelmiä kasvussa ja kansainvälistymisessä.

Ohjausryhmänä esitämme yksimielisesti Rovaniemen kaupungin elinvoimatoimialalle, että se varmistaa sen, että Arctic Design Capital –yrityspalvelut tulevat pysyväksi osaksi Business Rovaniemen tarjontaa ja että sillä on riittävät erikoistuneet resurssit hoitaa ko. palvelutehtävä huomioimalla ko. sisällöt kaupungin kasvuohjelman ytimessä. Jatkuvuus on onnistumisen edellytys!

Rovaniemellä 21.6.2023

Satu Miettinen, dekaani, Lapin yliopisto, puheenjohtaja

Raimo Pyyny, kehittämispäällikkö, Lapin Ammattikorkeakoulu

Heikki Hepoaho, tiedekeskuksen päällikkö, Metsähallitus

Heikki Koivurova, toimitusjohtaja, Total Design Oy

Risto Lustila, palvelupäällikkö, Business Finland

Rauno Posio, projektipäällikkö, LME

Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, Rovaniemen Kaupunki

Eija Lange, yrityskehittäjä, Business Rovaniemi / Rovaniemen kaupunki

 

Lisätietoa Arctic Design Capital palvelukokonaisuudesta löytyy täältä:

https://arcticdesigncapital.fi/

 

Jaa: