Arktinen strategia

Arktisuus elinvoiman edistämisessä

Suomen arktisen strategian uusimisen taustalla ovat arktisen alueen painoarvon kasvu sekä vahvistunut näkemys koko Suomesta arktisena maana.

Suomella on monipuolista arktista osaamista ja vahva intressi olla mukana arktisen alueen kehityksessä. Uusi arktinen strategia korostaa tätä tahtoa.

Suomen uusi arktinen strategia määrittelee Suomen arktisen politiikan tavoitteita ja keinoja niiden edistämiseksi. Strategiassa käsitellään:

 • alueen asukkaita
 • koulutusta
 • tutkimusta
 • taloutta
 • infrastruktuuria
 • ympäristöä
 • vakautta
 • kansainvälistä arktista yhteistyötä. 

Suomi on aktiivinen ja vastuullinen toimija arktisella alueella. Kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua:

 • luonnon kantokykyyn
 • ilmaston suojelemiseen
 • kestävän kehityksen periaatteisiin
 • alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen.

Lisätietoa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79542

https://vnk.fi/documents/10616/3474615/Arktisen+strategian+p%C3%A4ivitys+FIN.pdf/842d4b06-0be3-41c9-bcf7-a93943a63a8b/Arktisen+strategian+p%C3%A4ivitys+FIN.pdf?t=1479114557000 

Lapin maakuntaohjelmassa arktisuudella on keskeinen rooli alueen elinvoiman edistämisessä.

Lappi osana arktista

Lapin liitto tukee lappilaisten kehittymistä kestävän kehityksen huippuosaajiksi.

Visio 2025: Älykäs ja kansainvälinen Lappi on arktinen edelläkävijä. Rakennamme maailman puhtaimmassa maakunnassa kestävää kilpailukykyä, hyvinvointia ja menestystä. #RakkauestaLappiin

Arktisuus on luonnollinen osa lappilaisten arkea kaikilla elämän osa-alueilla. Lappilaiset ovat toiminnassaan sopeutuneet ympäröivään luontoon ja haluavat kehittyä Suomen ja Euroopan unionin pohjoisimman alueen asukkaina kestävän kehityksen huippuosaajiksi.  

Lappi-sopimus

Lappi-sopimus on kehittämisstrategia, joka esittää kokonaiskuvan maakunnan strategisesta kehittämisestä ja rahoituksen suuntaamisesta sekä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvat.

Lappi-sopimus pitää sisällään Lapin maakuntaohjelman 2022–2025 sekä maakuntasuunnitelman vuoteen 2040. 

Lisätietoa: https://www.lapinliitto.fi/kansainvalinen-tyo/lapin-tavoitteet/lappi-osana-arktista/

https://www.lapinliitto.fi/aluekehitys/lappi-sopimus/ 

Rovaniemen kaupungin arktinen vastuullisuus

Rovaniemen kaupunkistrategiassa 2030 määritellään kaupungin suhde arktisuuteen ja kestävyyteen. 

Rovaniemi on ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki. Täällä yhdistyvät pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö, itseensä luottava paikallisuus ja avoin kansainvälisyys.

Toimimme YK:n kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti. YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. 

Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Nämä periaatteet ohjaavat myös Rovaniemen kaupungin toimintaa.

Lisätietoja: https://www.rovaniemi.fi/Kaupunki-ja-paatoksenteko/Talous-ja-strategia