Muotoilupalvelut

Muotoilu on käyttäjälähtöistä innovointia

Muotoilusta on tullut yrityksille entistä keskeisempi kilpailukykytekijä ja erottautumisen väline. Onnistunut muotoilu parantaa tuotteiden tai palvelujen käytettävyyttä, haluttavuutta ja myyvyyttä. 

Eniten vaikutusta yrityksen muotoilulla katsotaan olevan silloin, kun se on jo otettu kiinteäksi osaksi yrityksen strategiaa ja johtamiskulttuuria.  

Muotoilu tulee ymmärtää laajasti kokonaisvaltaisena suunnitteluna ja toteutuksena, joka lähtee käyttäjän tarpeista ja arvoista, ottaa huomioon käyttöympäristön ja noudattaa kestävyyden periaatetta. 

Muotoilun avulla voidaan nopeuttaa tuotteiden ja palveluiden kehittämistyötä, ottaa asiakkaiden tarpeet paremmin huomioon sekä vauhdittaa tutkimustuloksien kaupallistamista.   

Parempi asiakaskokemus on hyvin muotoiltu

Yritykset näkevät muotoilun vaikutuksen erityisen tärkeänä asiakaskokemuksen parantamisessa. Kansainvälisillä markkinoilla on elintärkeää nostaa asiakaskokemus innovaatiotoiminnan keskiöön. 

Digitalisaatio korostaa entisestään asiakaskokemuksen merkitystä. Sen myötä syntyy niin uusia vaatimuksia kuin runsaasti mahdollisuuksia muotoilun hyödyntämiselle.

Autamme yritystäsi hyödyntämään oikeita muotoilupalveluita mahdollisimman oikea-aikaisesti. Löydät hyviä muotoilupalveluiden tuottajia kootusti alla olevasta linkistä.

MUOTOILU ON MUUTOKSEN VOIMA

Muotoilussa on pohjimmiltaan kyse muutoksen aikaansaamisesta. Muotoilijoiden tulee aina pyrkiä löytämään ja ymmärtämään epäkohdat, jotka ratkaistaan muotoilemalla tilalle jotain kestävämpää, uutta ja kilpailukykyisempää. Muotoilun haasteiden ratkominen merkitsee usein eri osaamis- ja tutkimustulosten oivaltavaa hyödyntämistä ja yhdistämistä. 

Tämän päivän suuria haasteita ovat ilmastonmuutoksen liittyvät tekijät. Vastuullisuusarvot nousevat kuluttajien ostokäyttätymisessä korkealle ja materiaaliniukkuus pakottaa toimijat löytämään uusia tapoja tuottaa tuotteita ja palveluita. Muotoiluosaaminen on entistä strategisempaa. Ratkaisut vaativat yleensä syvällisempää muutoksen tekemistä ja toimialojen yli rakentuvaa yhteistyötä. Lineaarisesta taloudesta ollaan siirtymässä kohti aitoa kiertotaloutta.