Kärkiteemat

Arktista erikoisosaamista

Arktinen osaaminen tulee esille erityisesti luovuudessa, muotoiluosaamisessa ja paikallisessa toimeen tarttuvassa asenteessa. 

Arktisten alueiden tutkimus ja koulutus on Rovaniemellä vahvaa. Osaamisen keskittymiä:

  • Lapin yliopisto ja sen arktiseen tutkimukseen erikoistunut Arktinen keskus
  • Lapin ammattikorkeakoulu sekä kouluttaa että tekee arktisen alueen soveltavaa tutkimusta. 
  • Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin erityisosaamisalueena on arktisen matkailun tutkimus ja koulutus.
  • Rovaniemellä sijaitsevat kansallisten tutkimuslaitosten toimipisteet kuten Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallituksen tiedekeskus Pilke tekevät myös arktisten alueiden tutkimusta.

Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkikseen Arctic Design Capital®. Arktisen muotoilupääkaupungin sydän on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. 

Arktinen muotoilu tuodaan näkyväksi sekä asukkaille että vierailijoille vuosittain pidettävän Arctic Design Week -tapahtuman yhteydessä. Arctic Design Week on jäsenenä kansainvälisessä World Design Weeks -verkostossa.

Kylmäteknologia ja olosuhdeosaaminen

Kylmäosaaminen ja -testaustoiminta ovat vahvistuneet Rovaniemen seudulla jo kymmenien vuosien ajan. Lumiset talvet, kylmätekniikan laboratorio ja testiradat tekevät Rovaniemestä merkittävän testikeskusympäristön Euroopassa.

Arktinen matkailu

Matkailu on Lapissa tärkeä ja kasvava ala, joka työllistää ja luo elinvoimaa kuntiin. Lapin arktinen matkailuekosysteemi tavoittelee kestävää, vastuullista ja ympärivuotista matkailua.

Arktinen matkailu nojaa vahvasti älykkäisiin ja käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin, joissa korostuu paikalliskulttuurin, kestävien luontoarvojen sekä pohjoisen ympäristön monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä asiakkaiden ja paikallisten asukkaiden tarpeiden huomiointi. Puhdas luonto, Lapin ainutlaatuinen kulttuuriperintö sekä Joulupukki tarinoineen ovat alueen vetovoiman tukipilareita.

Rovaniemi arktisen kiertotalouden edelläkävijäksi

Rovaniemi haluaa toimia arktisen kiertotalouden pioneerina. Kaupunkimme on yksi Suomen kymmenestä kiertotalouden edelläkävijäkunnasta, joiden tavoitteena on kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijöiksi.

Rovaniemellä on laadittu kiertotalouden tiekartta, johon on koostettu toimenpiteitä ja tavoitteita kiertotalouden kehittämiseen. Tiekartoissa määritellään kunnan kiertotalouden tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Kunnat panostavat muun muassa:

  • rakentamisen resurssitehokkuuteen
  • jätehuollon neuvontaan
  • ruokahävikin vähentämiseen. 

Parhaimmillaan työ luo kunnalle uusia kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa. Se lisää myös kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia esimerkiksi jakamistalouden mahdollisuuksien lisääntyessä.

 Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy ja Rovaniemen kaupunki edistävät paikallisesti kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta -ekosysteemi

Lapin osaamisvahvuudet hyvinvoinnin ja liikunnan alalla pohjautuvat alueen korkeakoulujen sekä luonnonvarakeskuksen laajaan ja laadukkaaseen koulutus- ja tutkimustoimintaan. Yrityksiä, korkeakouluja ja asiakkaita yhdistävällä ekosysteemitoiminnalla tuetaan erityisesti hoiva-alan ja kuntoutuksen, liikunnallisen elämäntavan, urheilutoiminnan sekä mielen hyvinvointia edistäviä innovaatioita. 

Lapin pitkät etäisyydet asettavat haasteita hyvinvointipalveluiden saatavuudelle. Digitaalisaatio ja hyvinvointi- ja terveysteknologia yhdistettynä pohjoisen luontoon luovat ainutlaatuisen potentiaalin kehittää innovatiivisia hyvinvoinnin ratkaisuja. Ounasvaaralla sijaitseva Santasport ympäristöineen tarjoaa huippu-urheilulle valmennukselle sekä niitä tukevalle yritys- ja kehitystoiminnalle kansainvälisen tason kehitysalustan. Ounasvaaralla toimii jo nyt lukuisa joukko kasvuhakuisia yrityksiä, jotka palvelevat sekä paikallisia että kansainvälisiä asiakkaita.