Yhteystiedot

Business Rovaniemi palvelee alueen yrityksiä TKI- ja muotoilupalveluiden osalta keskellä kaupunkia. Autamme yrityksiä eteenpäin hyödyntäen yhteistyöverkoston ja innovaatioekosysteemin palveluita, yksityisiä ja julkisia palvelujen tuottajia.

Ota yhteys yrityskehittäjiimme ja seuraava kehitysaskel on jo lähempänä.

ARCTIC DESIGN CAPITAL -PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN

Keväällä 2021 käynnistetyllä kehittämisprojektilla oli kaksi päätavoitetta. Toisaalta jalostaa alueen TKI- ja innovaatiopalveluita, jolloin kehitetään Rovaniemen kaupungin elinkeinopalveluita perinteisestä yritysneuvonnasta aktiiviseksi innovaatiopalvelujen tarjoajaksi ja välittäjäksi. Toinen päätavoite oli tuottaa uusia vientipalveluita sekä luoda kansainvälistä verkostoa hyödyntävä Arctic Design Capital –palvelumalli.

Kehittämisprojektin toteutusaikataulu oli 01.02.2021 – 30.06.2023. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat 399.903 euroa.Kehittämishankkeelle myönnettiin vuoden 2021 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 319 922 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista oli yhteensä enintään 80.00%.  Hankekoodi: A76781. Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Kehittämishanketta hallinnoi Business Rovaniemi, projektipäällikkönä toimi muotoilupäällikkö KTM Taina Torvela.   Projektikoordinaattorina aloitti 1.5.2021 Juhani Sallanmaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi dekaani, palvelumuotoilun professori Satu Miettinen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta.

Kehittämishankkeen konkreettisena tavoitteena oli luoda aktivoivampi kehittämis- ja innovaatioalusta sekä moderni kehittämiskulttuuri osana uudistuvaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa kaupungin kasvuohjelman toteuttamiseksi. Sen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-sektoria hyödyntämään alueen muotoilu- ja innovaatio-osaamista ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä sekä vahvistetaan yrityksille tarjottavien palvelujen tasoa. Kehittämistyö toteutettiin aktiivisessa vuorovaikutuksessa alueen yrittäjien kanssa.

Ota yhteys TKI -asiantuntijatiimiimme

Matti Impiö

Business Rovaniemi, yrityskehittäjä

 

matti.impio@rovaniemi.fi 
+358 40 135 0361

Marko Merkkiniemi

Business Rovaniemi, yrityskehittäjä

 

marko.merkkiniemi@rovaniemi.fi  
+358 40 135 0361