Kuluttajatutkimukset

MITEN ASIAKKAIDEN KULUTUSTOTTUMUKSET OVAT MUUTTUMASSA

Kuluttajan mieltymykset on hyvä ja suhteellisen helppo selvittää ennen isompia päätöksiä tuotteen tai palvelun suhteen.

Kaupan liitto ry

https://kauppa.fi/palvelut-ja-tietopankki/tutkimukset-ja-tilastot/ 

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry

https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/ 

Business Finland

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/sustainable-travel-finland-tilastot