Mitä on arktinen muotoilu

Arktinen muotoilu on uuden luomista kestävästi ja vastuullisesti 

Arktisen muotoilun tehtävä on tukea arktisen alueen kestävää kehittämistä. Täällä ääriolosuhteissa on aina osattu kunnioittaa niukkoja resursseja, luonnon kestävyyttä ja käytännöllisyyttä. 

Arktinen muotoilu on erityisosaamista yritysten tuotteiden, palveluiden ja strategioiden kehittämiselle. Se on kasvavassa määrin työkalu myös julkisen sektorin palvelusisältöjen kehittämiselle. 

Arktisen alueen erityislaatuisten kulttuurien, olosuhteiden ja ympäristön tunteminen ovat arktisen muotoilun asiantuntijoille vastuullisen suunnittelun lähtökohta.

Kestävyys on hyvän muotoilun edellytys

Arktisessa muotoilussa toimivuus ja kestävyys ovat suunnittelun johtavia ominaisuuksia. 

Pohjoismainen muotoilu on aina korostanut toimivuutta ja saavutettavuutta estetiikan rinnalla. Tänään toimivuus ja saavutettavuus ovat entistä painokkaammin esillä kestävän kehityksen vaatimusten vuoksi. 

Tuotteiden ja palveluiden kestävä elinkaari on arktisen muotoilun keskiössä. Halutaan huomioida raaka-aineiden käytön ja tuotteiden kulutuksen vaikutukset ympäristölle pitkällä aikavälillä.

Arktinen muotoilu on investointi tulevaisuuteen

Investointi muotoiluosaamiseen on yritykselle investointi kaupalliseen menestymiseen ja tulevaisuuteen. 

Muotoiluosaaminen voi näkyä:

 • tuotteen miellyttävässä ulkomuodossa
 • palvelun sujuvuudessa
 • hyvässä asiakaskokemuksessa
 • houkuttelevassa brändissä
 • parhaimmillaan kaikissa näissä.    

Arktisen muotoilun keskeisimmät edut

Arktisen muotoilun asiantuntijoita ovat esimerkiksi suunnittelijat, insinöörit ja tutkijat, jotka ovat erikoistuneet arktisiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Muun muassa pohjoismaiset muotoilutoimistot ovat tunnettuja arktisen muotoilun osaamisestaan.

Keskeisimmät edut, jotka liittyvät arktiseen muotoiluun ovat:

Kestävyys: Arktisessa ympäristössä kestävyys on tärkeä ominaisuus, ja arktisessa muotoilussa pyritään kehittämään kestäviä ja pitkäikäisiä ratkaisuja.

Toimivuus: Arktisessa ympäristössä menestyminen edellyttää toimivia ratkaisuja, jotka ovat käyttäjälle mukavia ja helppokäyttöisiä.

Energiatehokkuus: Arktisissa olosuhteissa energiatehokkuus on tärkeää, ja arktisessa muotoilussa tavoitellaan energiatehokkaampia ratkaisuja.

Turvallisuus: Arktisessa ympäristössä turvallisuus on olennainen tekijä, ja arktisessa muotoilussa pyritään kehittämään turvallisia ratkaisuja esimerkiksi säätä, lumista ja jäätä huomioiden.

Innovatiivisuus: Arktinen muotoilu edellyttää innovatiivisuutta ja luovaa ajattelua, jotta voidaan kehittää ratkaisuja, jotka toimivat arktisessa ympäristössä.

Kysyimme Arctic Awards Juryn puheenjohtajalta Päivi Tahkokalliolta, mitä hän ajattelee arktisesta muotoilusta. Näin hän vastasi:

Arktinen muotoilu on muotoilua, jonka tavoite on arktisen alueen kestävä kehittäminen.

Elämme maailmassa, jossa ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen.

Arktisesta muotoilusta alettiin aktiivisesti puhua viisitoista vuotta sitten. Vastikään oli ilmestynyt amerikkalaisen maantieteen professorin Laurence C. Smithin teos The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization’s Future (Dutton Adult, 2010). Teoksessa piirretään kiinnostava kuva pohjoisesta: globalisaatio, väestön kasvu ja ikääntyminen, luonnonvarojen haasteet sekä ilmaston lämpeneminen ennustavat Smithin näkemyksen mukaan vahvistuvaa, ei kuihtuvaa pohjoista. Sittemmin kokonaiskuvasta on tullut entistä haastavampi.

Ilmastonmuutokseen liittyvät globaalit, lukuisiin tutkimustuloksiin perustuvat huolet voimistuivat noina vuosina niin paljon, että vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 196 maata allekirjoitti Pariisin ilmastosopimuksen. Sen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä siihen, että lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Yksi konkreettisista tavoitteista on ohjata rahoitusta siten, että tuetaan vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä. Tähän pyritään niin Euroopan Unionin Green Deal -ohjelmalla kuin lukuisilla kansallisilla ohjelmilla.

Muotoilulla on tässä kaikessa tehtävä. Erityisen kirkkaasti tehtävä on määritelty Euroopan Unionin The New European Bauhaus -aloitteessa. Siinä muotoilu, arkkitehtuuri ­– kaikkineen luovat alat – on valjastettu tekemään osansa ilmastokestävän kehityksen edistämiseksi. Viisitoista vuotta sitten syntynyt näkemys, että arktisen muotoilun on tehtävä osansa arktisen alueen kestävän kehityksen edistämiseksi, on saanut rinnalleen eurooppalaisen ajatuksen muotoilun ja luovien alojen tärkeästä roolista kestävän kehityksen toteuttamisessa kaikkialla.

Arktinen alue kattaa kahdeksan Jäämeren ympärysvaltiota: Pohjoismaat, Kanada, Yhdysvallat ja Venäjä. Alueen erityispiirteet – pieni väestö, pitkät etäisyydet, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat – tekevät siitä kestävän kehityksen näkökulmasta haastavan. Se mitä tapahtuu arktisella, ei ilmastokestävyyden näkökulmasta jää vain arktiselle. Vaikutukset ovat globaaleja. Kestäviä ratkaisuja ei voi tehdä tuntematta olosuhteita. Siihen tarvitsemme arktista muotoilua.

 Päivi Tahkokallio

Kysyimme Arctic Design Awards elämäntyöpalkinnon saajilta, miten he määrittelevät arktisen muotoilun. Näin he vastasivat.

Muotoilija Heikki Koivurova,  elämäntyöpalkinto 2022,

“Ehkäpä arktinen muotoilu on konstailematonta ja aikaa kestävää – ihan niinkuin arktisella alueella toimineiden ihmisten arkipäivän välineetkin ovat aina olleet. Niukkoja resursseja on osattu ja on syytä käyttää viisaasti. Pullistelematta. Ja epäolenaisia toiminteita korostamatta. Kaiken taustalla on siis tietty ”rehellisyys” ja myös yksilön – ja luonnon kunnioitus. Usein myös nokkeluus, eli sama tarvekalu tekee monta hommaa yhtäaikaa. Pitkien välimatkojen ja vaikeakulkuisen maaston takia epäoleelliset asiat vaan karsiutuu: Kippuranokkainen kenkä on suksiside itsessään, rakovalkea täyttää ”pesän” automaattisesti, turvekammin pimeys ei houkuta hyttysiä, sudet syövät häiriköityneet lajitoverinsa (”susikatiska”), puukko on ruokailuväline, tappoväline, tarvekalujen tekoväline jne jne.

Täällä – jos missä – vähemmän on enemmän!”

Heikki Koivurova

Kunniatohtori Anu Pentik,  elämäntyöpalkinto v 2020,

 

”Onko arktisuus tunnetila vai aitoa kokemusta? Pitäisikö muotoilijan asua pohjoisilla alueilla?

Olen yli 50-vuotta havainnoinut pohjoista vuodenkiertoa. Jään ja lumen voimavärit, pimeys, revontulet, kevään nopea puhkeaminen, taivaan värit ja ruska.  – voimakasta !

Kun tein pari vuotta sitten uutta  keraamista KUKSASARJAA  pohdin saanko muotoon selkeyttä, puhtautta ja rauhaa  – ei mitään turhaa.  Tähän tiivistyy minun miestäni arktisen muotoilun viesti.”

Anu Pentik

Teollisuusneuvos Antero Ikäheimo, elämäntyöpalkinto 2019,

”Ostin Ruotsista v.1970 puisten Nola leikkipaikkavälineiden valmistusoikeudet tarkoituksena hyödyntää pohjoisilla alueilla hitaasti kasvavaa mäntyä. Pääsin nopeasti alkuun jo koetelluilla tuotteilla. Pian sain kokea, että tuotteiden sarjakoot olivat pieniä ja pääosin koottujen tuotteiden rahtikustannukset kalliita.

Totesin jo varhain, että kotimaan markkinat eivät ole riittävät. Päättelin, että oikealla moduulijärjestelmällä ja siihen perustuvilla komponenteilla päästään pitempiin tuotantosarjoihin, taloudellisimpiin pakkauksiin ja monipuolisiin tuotevariaatioihin ja edullisempiin rahtikustannuksiin. Itseoppineena tuotesuunnittelijana sain nopeasti palautetta karkeasta hirsiarkkitehtuurista, jonka kehittämiseen sain mukaan useita Suomen silloin tunnetuimpia muotoilijoita. Näin tuotteemme saivat vähitellen kehittyneempiä muotoja.

Ennen 80-luvun puoliväliä omat suunnittelijamme paneutuivat 3d –suunnittelujärjestelmään, joka johti meidät aivan uudelle tasolle tuote- ja aluesuunnittelussa.

Tänään noin 30 suunnittelijaamme sekä muotoilijaamme täydentävät mallistoamme paitsi pohjoisen puulla myös elektroniikalla, metallirakenteilla ja muovilla, mutta myös ruostumattomalla teräksellä. Kun tuotteemme kestävät parhaimmillaan vuosikymmeniä niin arktisissa kuin trooppisissakin olosuhteissa sekä visuaalisesti että rakenteellisesti, voimme todeta suunnitelleemme tuotteemme hyvin.”

Kysyimme Creative North Sessions -tapahtumien inspiraatiopuhujilta ja muotoilijaisänniltä, miten he määrittelevät arktisen muotoilun. Näin he vastasivat.

Arkkitehti Aleksi Niemeläinen, Futudesign Oy, Helsinki

”Pohjoisen muotoilun tärkeät teemat 2030:

 • minimalismi = resurssiviisaus
 • kiertotalous = käytetään asiat loppuun
 • ratkaisukeskeisyys = mihin ja miten
 • rauhallisuus = vastine tietotulvalle
 • shamanismi = omaperäisyys

Pohjoinen muotoilu = ihmiset:

 • auttavaisuus
 • suoraselkäisyys
 • rohkeus
 • ratkaisukeskeisyys”

 

Arkkitehti Aleksi Niemeläinen

 

Muotoilija CEO Julius Oförsagd, Arctic Factory Design Agency

 

Arktinen muotoilu käsitteenä juontaa mielissäni juurensa arktisen olosuhdeosaamisen ja muotoiluajatellun suomien kilpailuetujen yhdistämiseen. Arktinen alue kaikessa karuudessaan ja vaativuudessaan tarjoaa ainutlaatuisen kehittämisympäristön tuotteille, palveluille ja toimintamalleille, joiden täytyy kestää käyttöä ja kunnioittaa ympäristön kestävyyttä. 

Arktiseen kestävyyteen sisältyvät teknisen kestävyyden lisäksi ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Kun pohjoisessa tehdään valintoja, on luontaista ymmärtää niiden moninaiset vaikutukset tulevaisuuteen. Ympäristöstä sekä toisista ihmisistä on pidettävä huolta, jotta kukin pystyy selviytymään elämästä arktisissa olosuhteissa.

Ajatus siitä, että “kun jokin toimii arktisissa olosuhteissa, se toimii missä vain” antaa hyvä mentaalisen pohjan kestävälle suunnittelutyölle, joka mahdollistaa pitkäjänteisen arvon tuottamisen lyhyiden pikavoittojen sijaan. 

Arktiseen muotoiluun liittyy vahvasti olosuhdeosaaminen. Se pitää sisällään paitsi kyvykkyyden toimia pohjoisen olosuhteissa niin ilmaston kuin välimatkojen osalta, myös välittömän yhteiskehittämisen tavan, jossa ihmiset ovat samanarvoisia ja kukin sidosryhmän jäsen arvokas osa toimivaa kokonaisuutta. Olosuhdeosaaminen pitää sisällään myös pohjoisen ihmisten arkeen ja taustaan liittyvää osaamista, näkemystä ja sanatontakin tietotaitoa, jotka ovat mahdollistaneet ihmisten asumisen arktisissa olosuhteissa historian saatossa. 

Arktisessa muotoilussa arktinen ympäristö tarjoaa paitsi näkökulmia toimivien ratkaisujen ja innovaatioiden muotoilemiseen, myös todella rikkaan alustan inspiraatioiden syntymiselle. Vivahteikkaat vuodenajat, monipuolinen luonto ja kaikki ympäristöön liittyvät ilmiöt ovat inspiroineet luovia ihmisiä ammoisista ajoista aina näihin päiviin asti.

Jukka Aalho / Aalho Media Oulu

Arktinen muotoilu on tarkoituksenmukaista ja toimivaa. Se menee asiaan nopeasti, mutta ei tyhjennä itseään heti. Arktinen muotoilu ei arvota vaan ymmärtää. Se ei rehvastele tai korosta itseään – vaan luottaa yhteisen lopputuloksen voimaan.