Ponnahus_logo

Rovaniemen TKI-palvelut edistävät tuote-, palvelu- tai sosiaalisten innovaatioiden syntymistä

TKI-palvelut auttavat yrityksiä kehittämään ketterästi uutta, hyödyntämään tutkimustietoa, jalostamaan kehittynyt tapa toimia uudella tavalla. 

Tavoitteena on edistää tuote-, palvelu- tai sosiaalisten innovaatioiden syntymistä. 

Haluamme luoda ekosysteemejä, joissa luovalle ajattelulle, testaamiselle ja toiminnalle annetaan tilaa ja resursseja. 

Hyvät TKI-palvelut yhdistävät huippututkimuksen, soveltavan toiminnan ja yritystoiminnan yhteistyön sekä erilaiset testausympäristöt. TKI-työn ja sen johtamisen tavoitteena on kilpailuedun kasvattaminen.

Yritysten TKI-työn ja uudistumisen tukeminen on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. 

Business Rovaniemi on kehittänyt alueen yrityksiä palvelevan Ponnahus-TKI-palvelun alueen yhteistyöverkoston kanssa. 

Ponnahuksen logo on saanut muotonsa kielasta. Kauan sitten joku on saanut idean kätevästä juoksusilmukasta, ja jalostanut sen poronluusta. Ehkä on tarvittu paljonkin testausta, ennen kuin kiela on hioutunut optimaaliseen muotoon. Kiela symboloi tilaisuuksiin tarttumista, onhan se ratkaisevassa roolissa, kun poroja otetaan kiinni. Kaksi reikää muodostaa iso ja pieni -parin: pienestä voi kehittyä jotain suurta.

Ponnahus on kehitetty yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapin Ammattikorkeakoulun ja Redun kanssa. 

 

Ponnahus – ideasta rahaksi 

Business Rovaniemi on koonnut Rovaniemen kaikki TKI-palvelut idean kaupallistamiseen yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi nimeltä Ponnahus.

PONNAHUS on ponnahduslauta markkinoille uuden tuotteen kanssa. Ponnahus vie yrityksen tehokkaasti läpi TKI-prosessin. Ehkäpä yrittäjä on pallotellut ideaansa kollegoiden kanssa yhteisessä Liikahuksessa. Nyt on aika tehdä Ponnahus menestykseen.

Ponnahus auttaa pk-yrityksiä hyvän idean tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa. Ponnahus yhdistää ainutlaatuisella tavalla julkisia ja yksityisiä palveluja. 

Yrittäjää palvelee koko prosessin ajan nimetty Ponnahus-tiimi, joka auttaa valitsemaan tarpeisiin parhaiten sopivat palvelut julkisesta ja yksityisestä tarjonnasta. 

Ponnahuksen tuottavat Business Rovaniemi, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Redu sekä yhteistyössä alueen yksityisiä palveluntuottajia tarpeen mukaan. 

Viiden askeleen malli

Ponnahus on kustannustehokas kokonaisuus, jossa yrittäjä päättää valittavat kumppanit. Business Rovaniemi auttaa löytämään ja ratkaisemaan oikea-aikaiset toimenpiteet ja toimivimmat rahoitusinstrumentit.

Ensimmäinen askel – idean koeponnistus eli menestyspotentiaalin arviointi – on maksuton. 

Prototyyppivaiheessa osa palveluista on maksuttomia, osa maksullisia. Tässä vaiheessa tarkentuvat projektin kustannukset ja saat apua rahoituksen järjestämiseen. 

Kaupallistamis- ja lanseerausvaiheet ovat maksullisia. Yrittäjä päättää, mitä palveluja käyttää, ja Ponnahus-tiimi auttaa kilpailutuksessa.

  1. TKI-startti

Tulos: aikataulutettu projektisuunnitelma, jonka avulla voit jo lähestyä rahoittajia.

Ideaasi testataan markkinatiedon valossa. Paljonko sillä on potentiaalia, kilpailukykyä ja kysyntää? Millaisia kehitysresursseja ja rahoitusta tarvitset? 

  1. Suunnittelu ja muotoilu

Tulos: käyttäjälähtöiset muotoiluratkaisut, jonka avulla voidaan tuottaa prototyypit.

Ideaasi muotoillaan käyttäjälähtöisesti. Uutuusarvo, patentoitavuus? Miten tuotetaan, materiaalit, menetelmät?

  1. Protoaminen

Tulos: toimenpideohjelma. Miten ideasi voidaan parhaiten prototypoida ja kaupallistaa ja mitä uusi tuote vaatii tuotannoltasi

Tehdään testauksia, tuotekehitystä ja lisätutkimuksia. Viilataan tuotannonohjaus kuntoon ja kartoitetaan mahdolliset koulutus- ja rekrytointitarpeet.

4. Kaupallistaminen

Tulos: kaupallistamissuunnitelma, jonka avulla valmistaudut lanseeraukseen ja teet tarvittavat toimeksiannot

Tuotteesi saa brändin, hintalapun ja jakelukanavat.

5. Lanseeraus

Tulos: kattava lanseeraussuunnitelma, jolla viet tuotteesi asiakkaiden tietoisuuteen

Lanseeraussuunnitelma sisältää markkinointiviestintäsuunnitelman, media- ja kanavavalinnat, aikataulun, tavoitteet, mittarit ja budjetin.

Nämä kaikki alueen yli 40 TKI-palveluympäristöä ovat käytössäsi!

Yritysten TKI-prosesseissa käytettävissä ovat Lapin alueen tasokkaat innovaatioympäristöt. Alta löydät osan erilaiseen tarpeeseen hyödynnettävät palvelualustat. Kysy lisää Business Rovaniemen yrityskehittäjiltä.

Kehittämisalustat ja laboratoriot

Sinco-lab

Hyvinvointipysäkki

FrostBit – ohjelmistotekniikan laboratorio

ELMA elektroniikka ja materiaalilaboratorio

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan laboratorio

Geofysiikan laboratorio

Demopajat ja muotoiluklinikat

Arcta – muotoilun ja taiteen osaamiskeskus

Redun demopajat

Redun 3D tulostusyksiköt

Simulaatioympäristöt

Virtuaali-tilat: mm. sairaala 

Digitaalinen käyttäjäkokemuksen ympäristö

Testausympäristöt

Olosuhdetestaukset

LUKE agrifood

Rovaniemen kaupungin palveluyksiköt

Uutuuksia Arctassa (valmistuu vuonna 2023):

Fab Lab (entinen Pikamallilaboratorio)
Fablab tarjoaa nykyaikaiset puitteet nopealle mallinvalmistukselle osana tuotekehitystä. Laboratorio toimii kehittämisympäristönä uusille tuoteideoille.
Mallinvalmistuksessa hyödynnetään erilaisia nopeita tietokoneavusteisia menetelmiä, kuten laserleikkaus, vesileikkaus, CNC-jyrsintä ja 3D-tulostusta.

XR Lab
XR Lab on laajennettuun todellisuuteen keskittyvä kehitysympäristö, jossa voidaan luoda ja testata virtuaalisia konsepteja ja -kokemuksia. Käytössä on erilaisia virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) teknologioita joiden avulla voidaan esimerkiksi luoda ja testata tuote- ja palvelukonseptejä. Laboratorio tarjoa laajat mahdollisuudet 3D-ympäristöjen simulointiin ja 360-kuvausmenetelmien valjastamiselle.

Miksi Ponnahus auttaa?

  • Yritys varmistaa tuotteen eväät menestykseen heti alussa tuoreen markkinatiedon avulla. Ulkopuoliset asiantuntijat näkevät mahdollisuudet ja kriittiset pisteet, joita ei itse huomaa.
  • Yritys vie varmimmin idean toimivaksi tuotteeksi suorinta tietä. ja tekee osuvia toimenpiteitä oikeassa järjestyksessä. 
  • Etenee nopeasti prototyyppivaiheeseen. 
  • Yrittäjää palvelevat Suomen tasokkaimpiin kuuluvat protopajat, testausympäristöt ja laboratoriot, joista löytyvät nykyaikaiset menetelmät ja osaaminen. 
  • Yrittäjä pääsee testaamaan tuotetta kunnolla oikeanlaisessa ympäristössä. Tarvittaessa koko kaupunki palvelee testialustana. 
  • Yrittäjä hyödyntää rahoitusmuotoja, jotka sopivat tilanteeseesi parhaiten. 
  • Yrittäjä ei sido liikaa omia resursseja tuotekehitykseen.

 

OTA YHTEYS YRITYSKEHITTÄJIIMME

Matti Impiö

Matti Impiö

Yrityskehittäjä

Matin tavoittaa nrosto 0400789551 sekä sähköpostilla matti.impio@rovaniemi.fi

 

Marko Merkkiniemi

Marko Merkkiniemi

Yrityskehittäjä

Markon tavoittaa numerosta 0400187250  sekä sähköpostilla marko.merkkiniemi@rovaniemi.fi