International Arctic Design Award

Mikä International Arctic Design Award on

Kansainvälinen arktisen muotoilun palkinto — International Arctic Design Award — on tunnustuspalkinto, joka jaetaan arktisen alueen kestävää kehittämistä muotoilun avulla edistävälle yritykselle tai organisaatiolle.

Arctic Design Weekin yhteydessä on useamman vuoden ajan jaettu paikallisia arktisen muotoilun palkintoja. Palkintoja on jaettu arktista muotoilua menestyksekkäästi hyödyntäneille yrityksille, lahjakkaille arktisen muotoilun opiskelijoille ja lisäksi on jaettu elämäntyöpalkintoja. Nyt on aika  kansainvälistää palkinto ja kiinnittää erityinen huomio kestävään kehitykseen.

Tärkein syy kansainvälisen arktisen muotoilun palkinnon kehittämiselle on kasvanut vaatimus kestävän kehityksen kaikinpuolisesta edistämisestä maailmassa. Tähän on suuresti vaikuttanut ymmärrys niiden toimien tärkeydestä, joilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos on arktisella alueella jopa neljä kertaa nopeampaa kuin maailmassa keskimäärin. Vaatimus kestävistä ratkaisuista on entistä painavampi.

Kun arktiselle alueelle kehitetään tuotteita, palveluita tai ympäristöjä, se on tehtävä niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristön osalta kestävästi. Muotoilu tuo tähän lisäarvoa.

 

Milloin ensimmäinen palkinto jaetaan

International Arctic Design Awards on tavoitteena jakaa ensimmäisen kerran vuonna 2025.  

 

Miksi palkinto jaetaan

Kansainvälinen arktisen muotoilun palkinto kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen, vaatimukseen ilmastonmuutoksen hallinnasta ja niihin muotoilutyökaluihin, joiden avulla yritys ja organisaatio voi löytää parhaita mahdollisia kestävää kehitystä tukevia ja ilmastonmuutosta hillitseviä ratkaisuja.   

Palkinto kannustaa yrityksiä ja organisaatioita syventämään jatkuvasti kestäviin ratkaisuihin liittyvää osaamistaan ja hyödyntämään tässä työssä muotoilun tuomaa lisäarvoa. 

Palkinto kannustaa myös muotoilijoita vahvistamaan kestävään kehitykseen liittyvää osaamistaan. 

 

Kenen aloite

Arktisen muotoilun kansainvälistä palkintoa on ryhdytty kehittämään Rovaniemen kaupungin aloitteesta. 

Rovaniemi on arktisella alueella sijaitseva, aktiivisesti kestävää kehitystä edistävä kaupunki. Rovaniemi tunnetaan matkailukaupunkina ja kaupunkina, jossa 1990-luvulla käynnistyi koko arktisen alueen virallinen yhteistyö. 

Monialainen Lapin yliopisto kouluttaa joka kolmannen yliopistosta valmistuvan muotoilijan Suomessa. Arctic Design Week -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2024 Arctic Design Week järjestetään jo 16. kerran.

Arctic Design Capital ja Arctic Design Week ovat Rovaniemen kaupungin omistamia tavaramerkkejä. 

 

Kuka voidaan palkita

International Arctic Design Award -palkinnon voi saada yritys tai organisaatio, joka hyödyntää muotoilua suunnitelmallisesti ja strategisesti kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Ratkaisujen pitää tukea arktisen alueen kestävää kehittämistä.

 

Palkinnon säännöt ja kriteerit

Palkinnon säännöt ja kriteerit valmistellaan huolella kansainvälisessä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kriteerit laaditaan siten, että muotoilun rooli kestävän kehityksen edistämisessä organisaatiossa voidaan selkeästi arvioida. 

Palkinnon saajat valitsee kansainvälinen jury, jossa on monipuolinen kestävän kehityksen ja muotoilun osaaminen.

Kilpailun laajana kehyksenä ovat YKn kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals) ja mm. EUn yritysvastuuta koskeva Corporate sustainability reporting -direktiivi 2022/2464. 

 

Miten voittaja palkitaan

International Arctic Design Awards -palkinnolla halutaan kiinnittää huomio siihen, että kestävien ratkaisujen aikaansaaminen vaatii yrityksiltä ja organisaatioilta aina pitkäjännitteistä ja järjestelmällistä työtä.

International Arctic Design Awards -palkinto tarjoaa voittajalle merkittävän rahanarvoisen mahdollisuuden kehittää ja syventää kestävään kehitykseen ja muotoiluun liittyvää osaamistaan. 

 

Benchmarkkaus

Merkittävä osa kansainvälisistä muotoilukilpailuista tai -palkinnoista on muotoilualan organisaatioiden järjestämiä. International Arctic Design Award -konseptia varten on tarkasteltu tapoja, joilla mm. italialainen Compasso d’Oro, saksalaiset German Design Award, German Ecodesign Award ja Red Dot, tanskalainen INDEX Project tai amerikkalainen The One Show on järjestetty. 

Muotoilukilpailujen tavoite on usein kiinnittää huomio muotoilun tuomaan lisäarvoon tuotteelle, palvelulle tai laajemmin koko yritykselle. Painopiste on edelleen tuotteissa. Valtaosa designkilpailuista kiinnittää huomiota kestävään kehitykseen yleisellä tasolla. Kestävyyden arviointiin liittyvät kriteerit ovat usein vielä suurpiirteisiä. Kiinnostavaa kriteerien kehittämistyötä on tehty mm. German Ecodesign Awardsien ja tanskalaisen INDEX Projectin kohdalla. 

International Arctic Design Awards -palkinnolla halutaan palkita yritys tai organisaatio, joka edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön suhteen kestävää kehitystä arktisella alueella ja joka hyödyntää tässä muotoilua. Selkeiden kriteerien kehittämiseen kiinnitetään seuraavassa vaiheessa erityistä huomiota. 

 

Konseptin valmistelu

International Arctic Design Awards -konseptin on valmistellut Tahkokallio Design+.

Visuaalisen identiteetin International Arctic Design Awards -konseptille on tehnyt Kota Collective.

 

Valmistelu on tehty osana Rovaniemen kaupungin laajempaa Arctic Design Capital -hanketta. Hankkeen on rahoittanut Lapin liitto (EAKR).

 

Lisätietoja

Muotoilupäällikkö Taina Torvela, Business Rovaniemi

040-135 0361, taina.torvela@rovaniemi.fi