25 toukokuun, 2023

Yritykset mukana kehitystyössä: Kasvua ja kilpailukykyä uusien yrityspalveluiden avulla

Business Rovaniemi on hyödyntänyt palvelumuotoilumenetelmiä uudistaessaan yrityspalvelujaan. Tavoitteena on tukea alueen yritysten innovaatio- ja kansainvälistymistarpeita. Kehitystyön tuloksena ovat syntyneet vienti- ja näyttelykonsepti sekä Ponnahus-tuotekehityspalvelu. Uudet yrityspalvelut julkistettiin torstaina Sky Hotel Ounasvaaralla.     Yrityskehittäjä Matti Impiön mukaan nyt ollaan ainutlaatuisella tavalla tuotteistettu sekä julkiset että yksityiset palvelut helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Ponnahus on viisivaiheinen ja siinä kuljetaan yrittäjän tukena […]

Business Rovaniemi on hyödyntänyt palvelumuotoilumenetelmiä uudistaessaan yrityspalvelujaan. Tavoitteena on tukea alueen yritysten innovaatio- ja kansainvälistymistarpeita. Kehitystyön tuloksena ovat syntyneet vienti- ja näyttelykonsepti sekä Ponnahus-tuotekehityspalvelu. Uudet yrityspalvelut julkistettiin torstaina Sky Hotel Ounasvaaralla.    

Yrityskehittäjä Matti Impiön mukaan nyt ollaan ainutlaatuisella tavalla tuotteistettu sekä julkiset että yksityiset palvelut helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Ponnahus on viisivaiheinen ja siinä kuljetaan yrittäjän tukena ideasta tuotekehitysvaiheeseen, testaukseen, tuotteen markkinointiin ja jopa vientiin saakka.

– Tätä tuotteistamista on edeltänyt laaja sekä yksityisten että julkisten toimijoiden kuuntelu ja osallistaminen. Itselläni on takana 13-vuotinen ura yritysneuvojana ja tällä tavalla alueella ei ole koskaan aikaisemmin koottu voimia yhteen, Impiö Business Rovaniemeltä kertoo.

Uusien palvelujen toivotaan auttavan yrityksiä löytämään kehittämistoiminnan ja kansainvälistymisen pariin matalalla kynnyksellä. Ennen kaikkea Ponnahus-verkoston avulla halutaan antaa yrityksille monipuolisesti apua niiden omiin kehittämistarpeisiin.

– Verkosto on yrityksen kanssakulkija. Tavoitteenamme on, että seutumme yritykset lähtevät jatkossa entistä innokkaammin panostamaan innovaatioihin aina niiden kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen saakka. Nyt siihen on tarjolla kanssakulkijoita, Impiö sanoo. 

Muotoilumenetelmät avuksi myös julkisiin palveluihin

Muotoilun arvo on ymmärretty entistä paremmin myös julkisella sektorilla. Monessa kunnassa on havahduttu, että muotoiluajattelulle on tarvetta niin asukasystävällisempien palveluiden kehittämiseen kuin vuorovaikutukseen. 

Rovaniemellä on ollut jo pitkään tasokkaita tuotekehitystä tukevia yksittäisiä palveluita, jotka ovat jääneet helposti piiloon yritysasiakkailta. Nyt ne on jalostettu palvelumuotoilun menetelmin yritysten paremmin hyödynnettäviksi. 

  • Käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen lisää asiakastyytyväisyyttä ja tässä tapauksessa myös kaupungin yrittäjämyönteisyyttä. Prosessin aikana alueen yritykset eri toimialoilta ovat olleet mukana ja heidän toiveet on hyvin huomioitu, sanoo dekaani Satu Miettinen Lapin yliopistosta. 

Miettinen on toiminut puheenjohtajana Kansainvälisen arktisen muotoilupääkaupungin palvelumallin luominen -hankkeessa, joka toteutettiin Lapin liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.

Uudet yrityspalvelut ovat osa Ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki -strategiaa ja ympärivuotista Arctic Design Capital -yrityspalvelutarjontaa. Yrityspalvelukonseptit tukevat kaupungin kasvuohjelman tavoitteita ja linjauksia. 

  • Ponnahus tuo alueemme testaus-, suunnittelu- ja demopajat lähemmäksi yrittäjiä eli käyttäjien sujuvammin hyödynnettäväksi. Muotoilimme samalla myös kaupungin omat palveluympäristöt osaksi yritysten testausalustoja. Vientipalvelu taas verkottaa viennissä tarvittavia rahoitus- ja kehityspalveluita, sanoo muotoilupäällikkö Taina Torvela Business Rovaniemeltä. 

Lapissa on jo noin 50 erilaista kehittämis- ja innovaatioympäristöä. Business Rovaniemi auttaa yrittäjää kehittämisen polulle innovaatioympäristöjen hyödyntämiseksi.

Business Rovaniemen yrityspalveluita on kehitetty ja muotoiltu yhteistyössä alueen asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Muotoilupäällikkö Taina Torvela Business Rovaniemestä (Keskellä) iloitsee tuloksellisesta yhteistyöhankkeesta, jossa vientikonseptia on muotoillut toimitusjohtaja Julius Oförsagd, vasemmalla (Arctic Factory Oy), kansainvälistä muotoilupalkintokonseptia toimitusjohtaja Päivi Tahkokallio (Tahkokallio Design+) sekä Ponnahus -tuotekehityskonseptia kehittämispäällikkö Raimo Pyyny (Lapin Ammattikorkeakoulu Oy).

 

Mikä hanke?

Rovaniemen kaupunki käynnisti keväällä 2021 kehittämishankkeen, jonka kokonaisbudjetti oli 399 903 euroa ja johon Lapin liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 80 % hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista.

Kansainvälisen arktisen muotoilupääkaupungin palvelumallin luominen–hanke toteutettiin ajalla 01.02.2021–30.06.2023 ja hankkeella oli kaksi päätavoitetta. Hankkeessa jalostettiin alueen TKI- ja innovaatiopalveluita ja samalla kehitettiin Rovaniemen kaupungin elinkeinopalveluja perinteisestä yritysneuvonnasta aktiiviseksi innovaatiopalvelujen tarjoajaksi ja välittäjäksi. Toisena päätavoitteena oli tukea alueen yritysten kansainvälistymistarpeita sekä luoda kansainvälistä verkostoa hyödyntävä Arctic Design Capital-palvelumalli. Kehittämishanketta hallinnoi Business Rovaniemi, hankkeen projektipäällikkönä toimi muotoilupäällikkö Taina Torvela ja projektikoordinaattorina Juhani Sallanmaa. 

Muotoilualan ja kansainvälistymisen asiantuntijoista koostuneen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi dekaani, palvelumuotoilun professori Satu Miettinen Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Ohjausryhmässä mukana palvelupäällikkö Risto Lustila Business Finland. tiedekeskuksen päällikkö Heikki Hepoaho, Metsähallitukselta, toimitusjohtaja muotoilija Heikki Koivurova Total Design Oy:stä, projektijohtaja Rauno Posio Lapin Matkailuelinkeinon liitosta, viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela Rovaniemen kaupungilta sekä yrityskehittäjä Eija Lange, yrityskehittäjä, Business Rovaniemeltä. 

VERKKOSIVUT: arcticdesigncapital.fi

 

Lisätietoja antaa muotoilupäällikkö Taina Torvela, 040-135 0361

https://www.businessrovaniemi.fi/fi/Palvelut-yrityksille/Kehittamishankkeet

 

Kuvateksti: Business Rovaniemen yrityspalveluita on kehitetty ja muotoiltu yhteistyössä alueen asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Muotoilupäällikkö Taina Torvela Business Rovaniemestä (Keskellä) iloitsee tuloksellisesta yhteistyöhankkeesta, jossa vientikonseptia on muotoillut toimitusjohtaja Julius Oförsagd, vasemmalla (Arctic Factory Oy), kansainvälistä muotoilupalkintokonseptia toimitusjohtaja Päivi Tahkokallio (Tahkokallio Design+) sekä Ponnahus -tuotekehityskonseptia kehittämispäällikkö Raimo Pyyny (Lapin Ammattikorkeakoulu Oy).

Jaa: