Arctic Design – vienti

arctic design viennin erottuvaksi kärkiteemaksi

Arctic Design -vientipalvelut auttavat alueen yrityksiä erottautumaan ja verkostoitumaan kansainvälisesti sekä lisäämään tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä vientiä hyödyntäen yhtenäistä markkinointiviestintää ja yhteisiä messutapahtumia.

Business Rovaniemi on käynnistänyt vienti- ja näyttelykonseptin suunnittelutyön. Työn tavoitteena on kehittää pohjoisen vientiyrityksiä pitkäjänteisesti palveleva Arctic Design promootio- ja vientikonsepti, jossa hyödynnetään arktisen osaamisen, vastuullisuuden sekä kestävän kehityksen teemoja yritysten tuotteiden ja palveluiden myynninedistämisen kilpailutekijöinä. Tarve on lisätä ja vahvistaa viennistä saatavaa kasvua ja kehitystä. 

Arctic Design -vientikonseptin kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä alueen vientiyritysten kanssa sekä kansainvälisten messujen ja tapahtumien yhteistyötahojen myötävaikutuksella.