Testauspalvelut

Rovaniemen kaupungin testauspalvelu

Rovaniemen kaupungin tahtotilan mukaan kaupunki parantaa innovaatioiden edistymistä osana yritystoiminnan ja elinvoiman kehittämistä. Kaupunki tarjoaa innovaatioiden kriittisessä kehittämis- ja testausvaiheessa mahdollisuuden edetä kohti kaupallistamista ja yritystoimintaa. 

Erityisesti uusille yrityksille tai tuotteille asiakasreferensseillä on suuri merkitys tuotteen tai palvelun kiinnostavuuden ja luotettavuuden kannalta. Rovaniemen kaupunki julkistaa syksyllä 2022 tahtotilansa toimia mahdollisuuksien mukaan referenssinä testatuille tuotteille ja palveluille. 

Kaupunki haluaa näin nostaa esille yritystoiminnan tärkeyden alueen elinvoimalle ja kilpailukyvylle sekä luoda positiivista ilmapiiriä yritystoimintaan ja TKI-työhön.

Mitä testauspalvelu tarkoittaa palveluyksiköissä?

Testauspalvelun toteutuksesta vastaa keskitetysti kaupungin elinvoimayksikkö Business Rovaniemi. Se on pilotoinut palveluprosessin, joka edistää yritysten testaustoimintaa. 

Testaus- ja kehittämisympäristöllä voidaan testata ja kehittää niin palveluja kuin fyysisiä tuotteita tai näiden yhdistelmiä. 

Rovaniemen / Business Rovaniemen testaus- ja kehittämispalvelun periaatteet:

  1. Palvelun kohderyhmän: rovaniemeläiset kasvu- ja kehityskykyiset yritykset
  2. Innovaatiolla tulee olla merkittävä kaupallinen potentiaali.
  3. Osana tarjoamiaan maksuttomia yritysneuvontapalveluita Business Rovaniemi selvittää testiympäristönä toimimisen edellytykset. Näin se palvelee niin sisäistä palveluyksikköä kuin paikallista yritysasiakasta.
  4. Testaustoiminnasta aiheutuvista lisäkuluista vastaa yritys eli testaaja.
  5. Testausympäristönä toimimisesta sovitaan tapauskohtaisesti, testaussuunnitelmaan ja -sopimukseen pohjautuen.

Ota yhteyttä yrityskehittäjä Matti Impiöön, puh.0400789551  tai mail: matti.impio@rovaniemi.fi .