Hyvinvointi & terveys

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja liikunta

Lapin korkeakoulujen sekä luonnonvarakeskuksen koulutus- ja tutkimustoiminta muodostavat vahvan osaamispohjan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden kehittämiselle. 

Rovaniemelle on kehittymässä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta -ekosysteemi. Ekosysteemi vahvistaa osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden innovaatioiden yhteiskehittämistä ja kaupallistamista.

Ekosysteemitoiminnalla tuetaan erityisesti hoiva-alan ja kuntoutuksen, liikunnallisen elämäntavan, urheilutoiminnan sekä mielen hyvinvointia edistäviä innovaatioita. 

Lapin kaltaisilla harvaanasutuilla alueilla on suuri tarve digitaalisille ratkaisuille, koska etäisyydet ovat pitkiä ja palveluiden järjestäminen kallista. Digitaalisuus yhdistettynä pohjoisen luontoon ja ympäristöön luo ainutlaatuiset edellytykset kehittää hyvinvointia edistäviä innovaatioita.  

Ounasvaaralla sijaitseva Santasport ympäristöineen toimii liikunta-, urheilu- ja hyvinvointipalvelujen kansainvälisen luokan innovaatio- ja kokeilualustana. Ounasvaaralla toimii jo nyt lukuisia kasvuhakuisia yrityksiä, jotka palvelevat sekä paikallisia että kansainvälisiä asiakkaita.